Miten pääsemme Taivaaseen kuoleman jälkeen (video)?

Miten pääset Taivaaseen?

Jumala odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. Hänellä on hyvä tahto Sinua kohtaan.

Jeesus on Hyvä Paimenemme, ”Tie, Totuus ja Elämä”. Hän sovitti ristillä syntimme ja avasi näin meille oikean koti-tien. ”Se on täytetty!”

Ajallisen elämän loputtua meitä odottaa ikuinen kirkkauden valtakunta: ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12.
”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen Nimeensä.” Joh. 1:12.

Jeesus on Ainoa Pelastaja ja syntien sovittaja!

Ei ole muuta mahdollisuutta päästä Taivaaseen. Ihmisen oma hyvyys tai mm. uskonnot yms. ideologiat eivät voi pelastaa ihmistä. Vaikka olisit miten hyvä ihminen tahansa ja hyväntekeväisyysjärjestöjen jäsen sekä kuuluisit parhaiden uskontojen jäsenrekistereihin, mutta Jeesus puuttuisi elämästäsi, et voisi päästä perille. Ei ole niin hyvää ihmistä, etteikö hän tarvitsisi ristin sijaisuhrin kautta saatavaa pelastusta; eikä ole niin pahaa ihmistä, ettei Jeesus voisi häntä armahtaa.

Jeesuksen veri puhdistaa synnistä jokaisen parannukseen nöyrtyvän ja katuvan syntisen. Hänen sijaisuhrinsa on ainoa mahdollisuutemme. Saamme ottaa vastaan valmiin pelastuksen, Jumalan armon. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1-2. Ja seuraavana on vuorossa kasteelle tuleminen. Apt. 2:41.

Vain uskoon tulleet pääsevät Taivaaseen. ”Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. ” Mark. 16:16. Elämämme paras asia on saada tulla Jumalan lapseksi. Ja tämän elämän aikana meille riittää nimemme kuuluminen elämän kirjaan Taivaassa. Luuk. 10:20.

Johannes 11:25-27 “Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”

Hän sanoi hänelle: ”Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan”.”

Miten pääset Taivaaseen? -opetusvideo (32 min):