Miten pukea päälle uusi ihminen?

että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.” Efes. 4:22-24.

Uskoon tulleen entinen synnin täyttämä ihminen kaikkine mielipiteineen pitää riisua pois. Ja sitten pukea päälle uusi ihminen, joka alkaa kasvaa ja kehittyä Raamatusta nousevine asioineen ja käsityksineen. Näin Jumalan ELÄMÄ tulee ihmiseen. Ja ihmisestä tulee uusi luomus, jonka Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä vuodattaen sydämiimme Jumalan rauhan ja rakkauden.
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17. Room. 5:1-5. Sisimpäämme tulee tila oikealle Elämälle, joka on Jumalan Elämä. Tätä on uskoon tuleminen eli uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä. ”Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” 1 Joh. 5:12.

Jeesus antoi syntimme anteeksi ottaessamme Hänet vastaan Pelastajaksemme. ”…”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Ilm. 7:14.Ei olisi sopivaa pukea valkeita vaatteita vanhojen likaisten ryysyjen päälle. Siis ensin vanha pois. Se tarkoittaa parannuksen tekemistä eli elämän suursiivousta. Sitten uusi Elämä voi alkaa toimia. Sen tuloksena taivaallinen siunaus valtaa sydämemme.
Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.” Room. 12:2.
Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa” Filip. 4:8.

Uusi alku puhtaalta pöydältä

Kristillisen elämän nollapiste tarkoittaa siis elämämme nollaamista siten, että puramme pois mm. omat uskonnolliset käsityksemme sekä uskonsuuntien meihin istuttamat ihmismielipiteet. ”Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13. Se tarkoittaa, ettei meillä tässä alkuvaiheessa ole uskonnollisia mielipiteitä mistään asiasta. Meillä ei ole mitään uskontoa tai ideologiaa. Olemme siinä asiassa tyhjiä astioita. Siihen tyhjään tilaan otimme vastaan Jumalan armon ja pelastuksen, jonka Jeesus valmisti sijaisuhrillaan Golgatan ristillä verellään ja kuolemallaan. Annoimme elämämme Hänelle ehdoitta, ja otimme vastaan Hänen antamansa lupauksen: ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37.

Jeesus on nyt hyvä paimenemme. Hänen pelastustyönsä on kaiken hyvän perustus. Kun otimme vastaan Jeesuksen, tuli Pyhä Henki asumaan sydämeemme. Hän täyttää puhdistetun sydämemme ja johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa” Joh. 16:13. Raikkaat taivaan tuulet puhaltavat elämästämme pois loputkin roskat, synnit ja uskonnolliset tavat yms. Elämäämme jää ainoastaan Jeesus ja Hänen antamansa pelastus, ristin täytetyn työn armo. Olemme nollassa. Mutta Jeesus on elämämme ykköshenkilö. Nollan eteen on tullut ykkönen, joten olemme Hänessä täysiä kymppejä.

Sinäkin saat nyt rakentaa uskonelämääsi Raamatun opetuksilla yksi asia kerrallaan pyhimmän uskon perustalle. ”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi” Juuda 1:20-21. Olethan ottanut vastaan Jeesuksen ja Kristuksen opin alkeet. Hebr. 6:1,2. Se tarkoittaa, että teet Jumalan antamassa voimassa parannuksen synneistäsi ja annat kastaa itsesi raamatullisella upotuskasteella Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näin olet ikuisesti kestävällä Siionin vuoren perustalla. (Psalmi 121. Hebr. 12:22)
Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.” Efes. 2:19-22. Rakennamme yhdessä kukin hengellisen elämämme rakennusta eläen Raamatun opetuksia todeksi. Pysymme ”apostolien opetuksessa” ja ”keskinäisessä yhteydessä” niiden kanssa, jotka ovat kastetut ja pysyvät samassa opetuksessa: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42.

Raamatun lukemisen tulee nyt olla jokapäiväinen elämämme sisältö. ”Minä kätken sinun sanasi sydämeeni,etten tekisi syntiä sinua vastaan.” Psalmi 119:11. Tämä pitää elämämme oikeassa kurssissa matkallamme kohti ikuista kotisatamaa. Parannus jatkuu koko ajallisen elämämme. Meidän on osattava jatkossakin olla irti ihmismielipiteistä ja sieltä nousevista uskonnollisista selitysmalleista. Kol. 2:8. 2 Piet. 1:19-21.
Esimerkiksi kirkkoisien laatimat katekismukset, uskontunnustukset, kirkkokäsikirjat, raamattukoulut, yms. Raamatun ulkopuoliset opit ovat kaikki eksyttäviä ihmisoppeja, jotka ovat esteenä Raamatun ymmärtämiselle. Tosin tarvitsemme tervettä opetusta Pyhällä Hengellä täytettyjen ja kasteella käyneiden uskovien saarnoista ja opetuskirjoituksista. Tätä opetusta saamme apostolisen seurakuntatoiminnan yhteydessä. Mm. 1 Kor. 14:26. Meidän on vain opittava tarkistamaan, ovatko opetukset Raamatusta ja opettajat aitoja kristittyjä. Matt. 22:29. Ihmisten selitykset vain tukkivat ymmärtämistä.

Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat.” 1 Tim. 4:12-16.

Ja nyt, rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niinkuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut: että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niinkuin olette alusta kuulleet, tulee siinä vaeltaa.Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. ” 2 Joh. 1:5-7

Tervetuloa Turkuun hengellisiin tilaisuuksiin.