Pääsetkö Taivaaseen kuoleman jälkeen? (video)

Pääsetkö taivaaseen?
”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Raamattu puhuu monin paikoin ihmisen pelastumisesta. Mutta kaikki eivät ymmärrä, MISTÄ ja MIHIN Jeesus meidät pelastaa. Raamattu selventää asiaa:
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:16.

Jeesus sanoo siinä, että uskoon tullut pelastuu kadotustuomiolta uskoessaan pelastussanoman ja korjatessaan suhteensa Jeesukseen ja ristintyöhön sekä sitten ottaessaan raamatullisen upotuskasteen vedessä Jeesuksen nimeen. Synti-ihminen haudataan kasteen hautaan (Room. 6:4) ja kastevedestä nousee ylös Jeesuksen ylösnousemuselämässä sisällä oleva ihminen, jonka elämä on ”kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. Kol. 3:3,4. Pelastuneen arvoasema on siis olla ”Kristuksessa”, kun taas kadotukseen matkalla oleva ihminen on ”Aadamissa”. Room. 5:18,19. ja 6. luku. Ym.
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette pukeneet Kristuksen päällenne. … te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:27-29. Muut ihmiset ovat kuoleman tilassa, ”Aadamissa” (1 Kor. 15:22,45. Efes. 2:1-8) matkalla kadotukseen.


Jeesus pelastaa ihmisen kadotustuomiolta, ”uskon kautta Hänen vereensä” (Room. 3:23-25), liittämällä meidät itseensä ja rakkautensa vaikutuspiiriin. Hän kärsi sijaisuhrillaan meille kuuluvan syntiemme rangaistuksen. Jes. 53:5. Kiitos Herralle! Pian Hän tulee hakemaan omansa taivaaseen. Apt. 2:41-47. Joh. 14:1,2.
Jumalan armon vastaan ottaneet eli uudestisyntyneet ja raamatullisella kasteella käyneet pääsevät siis taivaaseen. Joh. 3:3-7.


Jeesus meni ristintyönsä jälkeen ”itse taivaaseen, ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme”. Hebr. 9:24. Meille on Hänen kauttansa avattu tie Jumalan yhteyteen: ”Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään.” Hebr. 10:19. Apt. 22:16.
Perintömme on ”talletettuna taivaissa” (Kol. 1:5), jonne Jeesus meni valmistamaan meille sijaa, josta Hän tulee hakemaan meidät sinne, missä Hän nyt on, eli siis taivaaseen. ”Että tekin olisitte siellä, jossa minä olen.” Joh. 14:3. Kol. 3:3,4. – Missä Jeesus on, siellä on uskoon tulleiden päämärä! ”Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa” (1 Tess. 4:16-18) taivaassa.
Meidät on asetettu ”taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa”. Efes. 1:6. Ja ”meillä on yhdyskuntamme taivaissa”. Filip. 3:20.

Mutta taivas on Raamatussa myös monimerkityksinen käsite, avaruus- yms. taivaineen. Paavalikin kävi ”kolmannessa taivaassa”, paratiisissa… 2 Kor. 12.
Raamatun lopussa puhutaan myös, että Jumala luo ”uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet”. Ilm. 21:1.
Näin tiedämme, että pääsemme taivaaseen, jonne Jumala luo kokonaan uuden maailman, pelastettujen ikuisen kotimaan.

USKOON TULLEINA ODOTAMME UUSIA TAIVAITA JA UUTTA MAATA:
”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessänsä.” 2 Piet. 3:10-14.

Jeesus on Hyvä Paimen, joka tahtoo ottaa sinut armoonsa. Sano Hänelle ääneen rukoillen:
Jeesus, auta minua ottamaan vastaan ristillä ansaitsemasi pelastus. Johdata elämäni niin, että pääsen taivaaseen.

”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13.

Weijo Lindroos, Turku