Pelastaako korkeatasoinen moraali sielun?

mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Jesaja 53:8

Korkea moraali ja hyvät käytöstavat ja sivistyneisyys tai hyvä yhteiskunnallinen asema nimikristillisessä ympäristössä ei pelasta ihmissielua!

Korkean moraalin omaava hyvin käyttäytyvä siivosyntinen, ns. ”kunnollinen ihminen” on JUMALAN EDESSÄ samassa syntisen asemassa kuin pahimmat rikolliset ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneet narkkarit, pultsarit, yms.
Jokainen uskosta osaton ihminen on pelastumaton ja matkalla kadotukseen huolimatta hänen korkeasta moraalitasostaan tai ns. hyvyydestään.
Jeesus pelastaa pahimman rikollisen samalla periaatteella kuin korkean moraalin omaavan siivosyntisenkin. Ihmisen pitää vain ensin tunnistaa ja tunnustaa syntisyytensä sekä nöyrtyä aidosti Jumalan edessä.
Vain katuvalle ja synnintunnossa olevalle kelpaa Jeesuksen sovintoveren ansio. Omahyväinen ja uhmakas, itseriittoinen ja ylpeämielinen ei koe tarvitsevansa Jumalan armoa.
Jokaisen ihmisen pitää tulla tuntemaan todellisuus itsestään, että hän on kurja ja kadotettu syntinen ilman Jeesusta. Tämä on joskus hyvän kasvatuksen saaneelle ja ns. kunnialliselle ihmiselle vaikeaa. Eikö ole ihmeellinen asia? – Itseään hyväksi luulevat ihmiset ovat erittäin huonossa asemassa Jumalan edessä.

On olemassa ainoastaan kaksi ihmisryhmää:

  1. syntitilassaan elävät jumalattomat, jotka eivät ole tulleet uskoon
  2. armahdetut, uskoon tulleet, jotka ovat syntejään katuen ottaneet vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi.

Jokaisen ihmisen pitää ymmärtää, että on ilman Jeesusta syntinen ja matkalla kadotukseen! Tätä tosiasiaa ei muuta ihmisen asema, varallisuus tai hyvä moraalitaso. Jeesus kuoli ristillä sijaisuhrina meidän kaikkien tähden. Vain Hän voi antaa synnit anteeksi. Otatko vastaan Hänet Pelastajaksesi ja Herraksesi? Ainoastaan tämä ratkaisee ikuisen kohtalosi! Jumala armahtaa katuvan ja parannukseen nöyrtyvän syntisen, joka tulee rehellisesti ja murtuneella mielellä Hänen eteensä.
Korkealla tai alhaisella moraalin tasolla tai asemalla ja rikkaudella ei ole tässä asiassa merkitystä. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa” Room. 3:23-25. ( vanhurskaus = syyttömyys). ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä”. Joh. 1:12.

Mutta vaikka elämän sisällön hyvyys ja hyvä moraalitaso ei pelasta, on se tietenkin kunnioitettavaa. Mutta sillä ei siis ansaita sielunpelastusta, joka saadaan vain Jumalan lahjana, Hänen armostaan. ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja —” Efesolaiskirje 2:8. Kun otat vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi, alkaa Jumala itse kasvattaa sinua hyville ja kristillisille moraali- ja käytöstavoille. Hän johdattaa sisälle Raamatun opetuksiin. Sieltä avautuu myös yleisinhimillinen hyvä moraalitaso, ”Hengen hedelmät”. Gal. 5:22. Uskoon tulo muuttaa ihmisen. Kristityksi tullut tahtoo olla siisti sisäiseltä sekä ulkoiselta olemukseltaan. Kun Jeesus tulee sydämeesi asumaan, muuttuu käytöksesi Jumalan vaikuttamana ystävälliseksi ja lähimmäiset huomioivaksi empaattisuudeksi. Mutta ensin on siis armon vastaan ottaminen. Ihminen saa tulla Jeesuksen tykö ryysyisenä huonokäytöksisenä syntisenä ja rikkinäisenä ihmisenä, kaikkensa menettäneenä, mutta myös ulkoisesti hyvinvoivana siivosyntisenä, jonka elämästä syntitila ei näy ulospäin. Ja Jeesus lupaa: ”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37. Uskonratkaisusta alkaa loppuelämän kestävä elämän suursiivous. Jumalan puhtausvirta antaa uuden voiman ja poistaa elämästämme päivittäin tulleet roskat.

Tee uskonratkaisu NYT!
Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.
Rukoile nyt ääneen ja omin sanoin pelastusta:
Kaikkivaltias Jumala, rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä: Auta minut sisälle sinun ikuiseen turvaasi, elämänyhteyteen kanssasi. Anna anteeksi syntini ja auta puhdistumaan kaikesta vääryydestä. Armahda minua Jeesuksen kärsimystyön ja sovintoveren kautta. Anna Pyhä Henkesi sydämeeni johdattamaan minua eteenpäin sinun armosi ja totuutesi tiellä. Auta minua ymmärtämään Sanasi Raamatun opetukset.
Tahdon nyt kertoa kaikille tämän, että olen antanut elämäni sinulle, Jeesus, minun Herrani!
Ota sitten yhteyttä voidaksesi tulla kastetuksi raamatullisella upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.” Apt. 2:41.

Jeesus sanoi hänelle: ”Sinun veljesi on nouseva ylös”. Martta sanoi hänelle: ”Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä”. Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” Hän sanoi hänelle: ”Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan”.” Johannes 11:23-27