Jeesus nousi kuolleista ja nyt Hän elää

Jeesus Kristus on vuodattanut verensä Sinun syntiesi tähden. Hänellä on nyt kuoleman ja tuonelan avaimet.

Jeesus nousi kuolleista ja nyt Hän elää. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Johannes 3:16.


Jeesus kutsuu Sinua Golgatan ristille. Hän tahtoo antaa syntisi anteeksi.
”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,” 1 Pietari 3:18

Tule Herran tykö ja löydät levon sielullesi. Hän voi parantaa kaikki sairautesikin. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.” Matteus 11:28.
”mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.” Jesaja 53:5.

Jeesuksen veri puhdistaa Sinut kaikesta synnistä, kun teet parannuksen ja käännyt teiltäsi.
”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Johannes 1:9
”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen Kristuksen.” Apostolien teot 3:19-20.
Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan” Apt.teot 2:38.

Älä menetä toivoasi, vaikka olisit vaikeassa elämäntilanteessa. Jumalalle kaikki on mahdollista. Joel 2:13 ”Repäiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran, teidän Jumalanne, luo. Hän on armahtava ja laupias, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja hän katuu pahaa.”

Ota vastaan Jeesus, Jumalan Poika. Hänen laupeutensa ja armonsa on joka päivä uusi. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Johannes 1:12
“Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?” Hän sanoi hänelle: ”Uskon, Herra; minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan”.” Johannes 11:25-27

Usko toimii rakkauden kautta. Rakkaus ei koskaan häviä.
”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus.” 1 Korinttilaiskirje 13:13
”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. ” Johannes 13:34

Yksinkertainen rukous, jos et vielä tiedä miten rukoilla:
“Herra Jeesus, minä uskon, että sinä olet Jumalan Poika ja olet kuollut ristillä ja nousit kuolleista ylös Taivaaseen. Ole minulle armollinen ja auta tekemään parannus. Anna syntini anteeksi ja johdata minut oikealle polulle. Kiitos. Aamen. ”