Kommer hög moral att rädda själen?

Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Jesaja 53:5

Hög moral, gott uppförande och civilkurage eller god social status i en konfessionell kristen miljö kommer inte att rädda människans själ!

En välartad, renhårig, så kallad ”anständig person” med hög moral befinner sig i samma syndiga position inför GUD som de värsta brottslingarna och de socialt utstötta, knarkare, perversa personer osv. Den gudlösa människan är ofrälst och på väg mot fördömelse på sin höga eller låga moraliska nivå. Jesus räddar den värsta förövaren enligt samma princip som den rena syndaren med hög moral. Allt människan behöver göra är att först erkänna och bekänna sin syndighet. Endast den botfärdige och syndaren kan få ta del av Jesu försonande blods förtjänst. De självrättfärdiga och trotsiga, de självrättfärdiga och högmodiga känner inte att de behöver Guds barmhärtighet. Varje människa måste lära känna sin egen verklighet, att hon är en olycklig och förlorad syndare utan Jesus. Detta är ibland svårt för en väl uppfostrad och så kallad respektabel person. Är det inte underbart? – Människor som tror att de är bra är i underläge inför Gud.

Det finns bara två grupper av människor: 1. de ogudaktiga i sitt syndiga tillstånd, som inte har kommit till tro 2. de benådade, som har kommit till tro och accepterat den uppståndne Jesus som försoning för sina synder och som ångrar sina synder.

Varje människa måste inse att hon utan Jesus är en syndare och på väg mot fördömelse! Detta faktum förändras inte av status, rikedom eller god moral. Men Jesus dog på korset som ett ersättningsoffer för oss alla. Vill du acceptera honom som din frälsare och Herre? Det är bara detta som avgör ditt eviga öde! Hög eller låg moral eller status och rikedom har ingen betydelse här. ”Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,” Romarbrevet 3:23-25 (rättfärdighet = oskuld). ”Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;”. Johannes 1:12.

Men även om det goda innehållet i livet och en god moralisk standard inte räddar, är det fortfarande hedervärt. Men frälsningen kan bara komma som en gåva från Gud, genom hans nåd, när du tar emot Jesus som försoning för dina synder och ditt livs Herre. ”Ty av nåden ären I frälsta genom tro — och det icke av eder själva, Guds gåva är det –” Efesierbrevet 2:8. Gud kommer då att börja träna dig i gott och kristet uppförande och i Bibelns läror. Därifrån kommer också en gemensam god moralisk standard att utvecklas. Galaterbrevet 5:22 Att komma till tro förändrar en person. En kristen vill vara ren både på insidan och på utsidan. När Jesus bor i ditt hjärta blir ditt beteende vänligt och empatiskt mot din nästa. Men först måste vi ta emot nåden. En person kan komma till Jesus som en trasig, misshaglig syndare och en trasig person, en person som har förlorat allting eller en person som till det yttre är välmående. Och Jesus lovar: ”Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.” Johannes 6:37. Från trons beslut börjar den stora upprensningen av livet för resten av livet. Guds ström av Guds renhet ger oss ny styrka och tar bort från våra liv varje dag skräpet som kommer från vårt dagliga liv.

Ta ett trosbeslut NU! ”Men såsom medarbetare förmana vi eder ock att icke så mottaga Guds nåd, att det bliver utan frukt. Han säger ju: »Jag bönhör dig i behaglig tid,  och jag hjälper dig på frälsningens dag.» Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.” 2 Korinthierbrevet 6:1,2.

Be nu, högt och med dina egna ord, om frälsning: Allsmäktige Gud, jag ber i Jesu Kristi namn, hjälp mig att komma in i din eviga trygghet, i gemenskap med dig. Förlåt mina synder och hjälp mig att bli renad från all orättfärdighet. Förbarma dig över mig genom Jesu lidande och försonande blod. Låt din heliga Ande komma in i mitt hjärta för att leda mig framåt på din väg av nåd och sanning. Hjälp mig att förstå lärorna i ditt Ord i Bibeln. Jag vill berätta för alla detta nu, att jag har gett mitt liv till dig, Jesus, min Herre! Kontakta mig då för att bli döpt med bibliskt nedsänkningsdop i vatten i Jesu Kristi namn. ”De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer.” Apostlagärningarna 2:41.

Jesus sade till henne: »Din broder skall stå upp igen.» Marta svarade honom: »Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen.» Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?» Hon svarade honom: »Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen.»” Johannes 11:23-27

Välsignelser i Jesu Kristi namn!

Skriva ut dubbelsidig PDF: