Antikristus ilmestyi!

Apostolisen opetuksen ja Pyhän Hengen vaikuttaman elävän uskon vaihtuessa maalliseksi uskonnoksi aukeni tie ”laittomuuden ihmisen” eli antikristuksen ilmestymiselle. 2 Tessal. 2. luvussa mainittu ”estävä tekijä” poistui ja laittomuus pääsi valtaan eli suuri luopumus tapahtui. Se oli estävä tekijä. = Luopumus apostolisesta uskosta ei voinut tapahtua apostolien elinaikana eikä antikristus voinut sen tähden vielä silloin ilmestyä. ”Pylväskristityt” pitivät yllä oikeaa opetusta ja järjestystä. Gal. 1:8,9. ja 2:4,5,9. Ilm. 3:12. / Matt. 16:18. Tosin uskosta luopuneita ja Jeesuksen vastustajiksi muuntuneita antikristuksia ilmaantui jo alkuseurakunnan aikana. ”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.”1 Joh. 2:18,19.


– On huomattava, että mainitessaan uuden liiton temppelin Paavali aina tarkoittaa Jumalan seurakuntaa. Apt. 18:8/ ”Vai ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli…” 1 Kor. 3:16,17; 6:19. Hebr. 3:6. ym. Tämän asian oikein ymmärtäminen avaa meille mm. 2 Tessal. 2. luvun.
Uuden liiton temppeli on elävistä kivistä rakentuva seurakunta: ”Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi…” 1 Piet. 2:5.
Jeesus opetti asian näin:
”Hajottakaa maahan tämä temppeli (näkyvä Salomon temppeli), niin minä pystytän sen kolmessa päivässä… Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä.” Joh. 2:19-22. Näin tapahtui. ”Te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Apt. 17:24.
Raamattu antaa meille ehdottoman ohjeen: ”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24. Siitä opetuksesta sivuun meneminen on siirtymistä antikristillisen hengen vaikutuspiiriin ja luopumukseen.”…niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.” 1 Joh. 2:18. Siinä on Johanneksen profetia, joka ulottuu meidän aikaamme asti: Monta antikristusta on ilmestynyt. Antikristus ei siis ole ainoastaan yksi lopunaikana ilmestyvä ”suuri” henkilö. Antikristuksia on ollut kautta vuosisatojen (= paaveja, kardinaaleja, piispoja, pappeja yms. sokeita sokeiden eksyttäjiä), jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja luopuneet raamatullisesta kristinuskosta. Tämä luopumuksen antikristillinen aika huipentuu ja päättyy lopunajan pääantikristukseen ja Jeesuksen takaisin tuloon.


Antikristuksia ovat olleet myös kaikki ne, jotka poiketen alkuperäisestä kristinuskosta ovat perustaneet uusia kirkkokuntia, joita sanovat seurakunniksi. ”Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme (apostolisessa uskossa) pysyneet; mutta heissä oli käyvä ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” 1 Joh. 2:19. 2 Joh./7-11.
”Meistä lähteneet” tarkoittaa, että kaikki antikristukset ovat lähteneet kristinuskon pohjalta. He ovat harhautuneet alkuperäisestä kristinuskosta ja elävän Jumalan seurakunnasta. Tämän asian edessä voimme sulkea pois esim. sellaiset väitteet, että Muhammed, Hitler tai joku muu maallinen hallitsija voisi olla antikristus.

Paavin julistautuessa kristikunnan korkeimmaksi auktoriteetiksi hän otti itselleen paikan, joka kuuluu ainoastaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” 1 Tim. 2:5. Vain Jeesus on oman seurakuntansa korkein auktoriteetti. Ja Hänen seurakunnassaan tulee olla paikallinen vanhimmisto (Tiit. 1:5), jonka yläpuolella ei ole ylempiä virkanimityksiä.

Jokainen paavi on ollut ja on antikristus.

Paavius alkoi kirkossa, jossa (ikävä kyllä) oli mukana myös oikeita uskovia. Heidän keskeltään alkoi nousta itsensä korottavia luopiokristittyjä. Tuo kehitys päätyi lopulta paavin valintaan, joka on ihmistoimilla korotettu kaiken jumalisuuden yläpuolelle. Dan. 7:15-27. 2 Tess.2. Historia osoittaa, että tuo luopioiden pahin ilmentymä, paavi, oli lähes koko maailman valtias. Lopunajan antikristus-paavi on samoin saava suuren poliittisen vallan uskonnollisen vallan lisäksi. Merkkejä on jo näkyvissä. ”Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” 2 Tessal. 2:9-12.
Room. 16:17-18 selittää mm. mitä ”valheen kaikella voimalla” merkitsee: ”Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet (= apostolisen ajan oppi); vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.”

Kirkon kieroutuneet opit menevät eteenpäin valheen voimalla, kun niitä esittävät hyvän esiintymistaidon omaavat kaunopuhujat, jotka osaavat suloisilla sanoillaan liehakoida ja liikuttaa ihmisten tunteita. Mutta Raamattu siis varoittaa meitä itsensäkorottajista, mm. ”virkapappeudesta” yms. : ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.” Matt. 7:15-23.
Mutta pitää myös muistaa, että samoin kuin paimenissa on susia, on niitä myös laumassa. 2 Kor. 11:13-15.

Valtion ja porttokirkon johtaja !


Paavi on Vatikaanin valtion johtaja, jota mm. EU:n petovaltioliittoutuman johtajat mielellään kuuntelevat. Tämä kuuluu lopunajan tapahtumiin. Paavissa toteutuvat kaikki Raamatun osoittamat merkit antikristuksesta. Hän on julistanut olevansa kristikunnan ylin auktoriteetti. ”…korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan…” 2 Tessal. 2:4. Tuo laittomuuden ihminen, joka ei pysynyt apostolisessa uskossa, ASETTUI Jumalan temppeliin (1 Kor. 3:16) eli seurakunnan keskuuteen eksyttämään oikeitakin kristittyjä.
Mutta kiitos Jumalalle! Meidän Herramme on ”läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika.” Hebr. 4:14. Emme tunnusta samaa Jumalaa kirkkokuntien kanssa.

Lisää aiheesta löytyy mm. näistä linkeistä:


Raamattutunti, 2 Tess. 2:
https://jeesus-on-herra.com/wp-content/uploads/2020/02/Toisen-Tessalonikalaiskirjeen-2.-luku.-1.2.2020.mp3


Videopuhe, Antikristus: