Antikristus, vainot ja Jeesuksen takaisin tulo.

Kreikkalaisia kristittyjä, ketkä pakenivat Ottomaanien vainoa vuonna 1922 Kharputista Trebizondiin.

Lopunajan seurakunnalle, joka elää antikristuksen ja sen hengen vaikuttamien vainojen keskellä. Paavi ja petovaltiot. Jeesuksen takaisin tulo ja ylöstempaus.

ALKUSANAT

Vainot alkoivat jo seurakuntamme alkuvuosikymmeninä (Hebr. 10:32-39). Ne päättyvät vasta perillä Taivaassa (Ilm. 21:4).

”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” (2 Timot. 3:12).

”Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niinkuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niinkuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!” (Matt. 10:24-25).

Kaikki Raamatun hyvät lupaukset toteutuvat Jeesuksessa.

Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä ”on”; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden ”amen”, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.” (2. Kor. 1:20-22)

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” (Matt. 5:10-12).

Jumala siunatkoon omaa seurakuntaansa!

—————————————————-

Uskovien yhteyden perustaksi ei ole asetettu antikristuksen oikeaa nimeämistä tai yleensäkään lopunajan tapahtumien oikean järjestyksen löytämistä. Etsimme totuutta ko. asiassa siksi, että tahdomme olla valvovia ja ajan hermolla eläviä kristittyjä. Useat Raamatun profetiat aukenevatkin sitä mukaa kuin ne tapahtuvat. ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.” Daniel 12:4

Uskovien yhteyden perusta on Jeesuksen veriuhrin ansio. Ristin tapahtumia emme aseta kyseenalaisiksi kuten teemme lähes kaikkien muiden yleisten oppien ja uskomusten suhteen. ”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus” (1 Kor. 3:11). Kristuksen opin alkeet: parannus, upotuskaste vedessä ja Pyhän Hengen saaminen ovat perustavia kristinuskon oppeja. Niiden vääristeleminen rikkoo pyhien yhteyden. Mikäli joku ei ole kokenut uudestisyntymistä Pyhän Hengen kautta, ei hän vielä ole oikea kristitty. Sellainen voi olla kristillisten kirkkojen jäsen ja nimikristitty, mutta Jumalan seurakuntaan hän ei kuulu. Hänen tulee ottaa vastaan Raamatun Jeesus elämänsä Herraksi. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Hän tekee parannuksen. Hän ottaa kasteen. Hän saa Pyhän Hengen lahjan. Ja näin hänestä tulee kristitty. ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.” (Joh. 16:13). ”Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.” (Psalmi 119:160).

On hyvä muistaa tätäkin lukiessamme, että ”Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. ” (1 Kor. 13:9)

Antikristus on jo tullut !

Johanneksen aikana oli jo antikristuksia tullut maailmaan.

”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” (1 Johannes 2:18-19.)

Jo alkuaikoina tietyt ihmiset yrittivät korottaa itsensä tai muita henkilöitä muiden yläpuolelle Raamatun opetuksen vastaisesti. Ignasius Antiochiasta (k. noin 108/140 jkr.) kirjoittaa kirjeessään Kreikan Magnesialaisille, että ”piispa” asetetaan muiden yläpuolelle Jumalan vertaiseksi. Raamatussa ei kuitenkaan ole opetusta, että kukaan yksittäinen ihminen voi nousta seurakunnassa kaikkien muiden yläpuolelle tai Jumalan vertaiseksi tai Jumalan Pojan sijaiseksi. Myös historijoitsija Eusebius (260/265 jkr – 339 jkr) mainitsee kyseisen kirjeen kirjoituksissaan.

Raamatussa sanotaan, että jokaiseen kaupunkiin tulee asettaa seurakunnan vanhimmat (monikossa). ”Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niinkuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat” (Titus 1:5). Uskovien tulee olla seurakunnassa vanhimmille ja toinen toisillensa alamaisia Jeesuksen pelossa, eikä kukaan yksi ihminen voi nousta kaikkien muiden yläpuolelle ”diktaattoriksi”. ”Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” (Ef. 5:21) ”…ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina” (1 Pietari 5:3). Jumala on asettanut Jeesuksen seurakunnan pääksi: ”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.” Ef. 1:22-23

Paavali ennusti vastustajan nousemisen ennen Jeesuksen tulemusta. ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. ” (2 Tessalonikalaiskirje 3-4)

Paavalin ennustukset julmista susista, ”jotka eivät laumaa säästä” alkoivat toteutumaan. ”Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.” (Apt. 20:29-30)

Konstantinus Suuri lopetti kristittyjen vainot vuonna 313 jKr. ja teki kristinuskosta valtionuskonnon vuonna 325 jKr. Tällöin tapahtui seurakunnan suuri luopumus (sen yhtyminen maailmaan). Konstantinuksen aloittama seurakunnan ja maailman fuusioituminen johti siihen, että ihmiset hyvien olojen innostamina kääntyivät suurin joukoin uuteen uskontoon, kääntymättömätkin. Kristittyjen veriset vainot olivat päättyneet. Oli koittanut vapauden aika… Mutta uskovaiset tekivät virhearviointeja. Uuden uskonnon tarjoaman valheturvan huumaamina he eivät kääntyneet Jeesuksen tykö kysymään, mitä Hän asiasta sanoo! Ei pidetty kiinni lujasti Raamatun opetuksista ja valheopettajat pääsivät luikahtamaan sisään väärien oppiensa kanssa. Eksytystä ei havaittu edes siitä, että kääntymättömiä tuli suurin joukoin sisälle uuteen yhteyteen. Vähitellen uudestisyntyminenkin siirrettiin tapahtuvaksi lapsikasteessa. Näin kansalle vakuutettiin. Siitä syntyi meidän päiviimme asti toimiva valheuskonto, nimikristillisyys (Matt.13:24-43). Vain pieni uskollisten joukko jäi kirkkokehityksen ulkopuolelle edustamaan alkuperäistä kristinuskoa. Jeesus ja apostolinen usko olivat heille rakkainta.

Antikristus ilmestyi!

Apostolisen opetuksen ja Pyhän Hengen vaikuttaman elävän uskon vaihtuessa maalliseksi uskonnoksi aukeni tie ”laittomuuden ihmisen” eli antikristuksen ilmestymiselle. 2 Tessal. 2. luvussa mainittu estävä tekijä poistui ja laittomuus pääsi valtaan eli suuri luopumus tapahtui. Antikristus ei siis ole ainoastaan yksi lopunaikana ilmestyvä ”suuri” henkilö. Kautta vuosisatojen on ollut antikristuksia (= paaveja, piispoja, pappeja yms. sokeita sokeiden eksyttäjiä). Antikristuksien aika huipentuu ja päättyy lopunajan pääantikristukseen (paavi?) ja Jeesuksen takaisin tuloon. Pikkuantikristuksia ovat olleet kaikki ne, jotka poiketen alkuperäisestä kristinuskosta ovat alkaneet perustella kirkkokuntia tai muuten menneet harhaan apostolisesta uskosta. Eräät ovat menneet niin pitkälle luopumuksessaan, etteivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi (esim. juutalaiset). Kaikki antikristukset ovat lähteneet kristinuskon pohjalta. He ovat harhautuneet alkuperäisestä kristinuskosta ja elävän Jumalan seurakunnasta. Tämän tosiasian edessä voimme sulkea kokonaan pois esim. sellaiset väitteet, että Hitler, Putin tai joku muu pelkästään maallinen hallitsija voisi olla antikristus. Maallinen hallitsijakin voi toki yrittää ylentää itsensä korkeaan ”jumalalliseen” asemaan esim. keisari tai tsaari yms., ja sitä kautta yrittää vaikuttaa mm. uskontoihin.

PAAVI

Paavi otti itselleen arvonimen ”Vicarius Filii Dei” eli Jumalan Pojan sijainen. Tällä hetkellä (2022) paavin virallinen titteli on ”Vicarius Christi” eli Kristuksen sijainen. Hän otti itselleen paikan, joka kuuluu ainoastaan Herralle Jeesukselle Kristukselle. ”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,” (1 Tim. 2:5-6).

Ilmestyskirjassa puhutaa pedon nimestä tai sen nimen luvusta. ”ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Ilmestyskirja 13: 17-18. Paavin aiempi titteli ”Vicarius Filii Dei”, joka voidaan edelleen sovittaa paaviin, tuottaa numeron 666, kun latinalaisten kirjainten numeroarvot lasketaan yhteen. Jokainen Paavi on ollut ja on antikristus. Lopunaikana elossa oleva paavi on lopunajan antikristus. Hän on vielä saava suuren poliittisen vallan. Merkkejä siitä on jo näkyvissä. Uskonnollinen valta hänellä jo on tukenaan. ”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” (2 Tessal. 2:9-12).

Room. 16:17-18 selittää, mitä mm. ”valheen kaikella voimalla” merkitsee: ”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet; vetäytykää pois heistä. Sillä sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.” Väärät opit menevät eteenpäin kieroilun ja valheen voimalla, kun niitä esittävät hyvän esiintymistaidon omaavat kaunopuhujat, jotka osaavat liikuttaa ihmisten tunteita. He jopa itkettävät kuulijoita suloisilla sanoillaan. Mutta Raamattu varoittaa sellaisista: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia…” (Matt. 7:15-23).

Antikristusta sanotaan laittomuuden ihmiseksi. Jokainen joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. ”Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus.” 1 Joh. 3:4. Antikristuksen tunnusmerkki on varmasti myös laittomuuteen eli syntiin kannustaminen. Monet opettavat varsinkin nykyisin ettei kristityn elämään kuulu syntien katuminen. Mutta mm. apostoli Paavali opetti asian näin: ”ja että, kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet.” 2 Korinttolaiskirje 12:21. Katumus kuuluu siis ehdottomasti kääntymyksen prosessiin. ”Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.” 1 Joh. 2:22

Valtion ja porttokirkon johtaja.

Paavi on Vatikaanin valtion johtaja, jota muiden valtioiden johtajat mielellään kuuntelevat. Hän julistaa olevansa kristikunnan ylin auktoriteetti. Kirkkokuntien jeesus ei ole Meidän Herramme. On olemassa vääriä jeesuksia. (2 Korint. 11:4). Kun saarnaamme evankeliumia Jeesuksesta, olisi hyvä aloittaa saarnaaminen evankeliumin alusta (Matteus,Luukas,Markus,Johannes) eikä mitään kohtaa saa jättää pois. Traktaateissa yms. lehtisissä ei tosin ole mahdollista selittää kaikkea kerralla. Meidän Herramme on ”läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika” ”Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.” (Hebr. 4:14).

”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti” (Ilm. 17) on katolinen paavinkirkko yhdessä kreikkalaiskatolisen uskonnon kanssa. Samoin kaikki ed. m. kirkkojen kanssa jollain tavalla liittoutuneet uskonsuunnat ovat osa Babyloniaa. Sellaiset eivät ole Jumalan seurakuntia. Niiden alkulähtökohta kuitenkin on kristinuskossa. Ne ovat meistä lähteneet eli harhautuneet, antikristillistyneet ja maallistuneet. Ne edustavat kaikki yhdessä yleistä (=katolinen) kristinuskontoa. Huomaa, mitä on mm. yleinen karismaattinen uskontojen ekumenia ja ns. yhteiskristillisyys. Se kaikki on antikristillistä! Kirkkoja on perusteltu Jumalan Sanan vastaisesti, Baabel Baabelin viereen. Sieltä tarjoillaan päihdyttävää viiniä, josta sitten horjutaan ja kaatuillaan. Uskonnollinen sekasotku on yhä vain lisääntynyt tuon päihdyttävän viinin johdosta. Viimeksi Baabel sai Suomessa uuden haarakirkon, kun helluntaikirkko perustettiin.

Antikristilliset, uskonnolliset petovaltiot.

Kaikki Vatikaanin kanssa liittoutuneet valtiotkin ovat antikristillisiä, koska ovat yhtyneet porttoon. Tässä on toteutunut Ilm. 17. opetus:

– ”…Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,…” (jae 1) – ”…hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.” (jae 2) – ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä” (jae 15). – ” Ja Nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus” (jae 18). ” – ”… Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu…” (jae 9).

Rooma on tunnetusti seitsemän kukkulan kaupunki. Kristillinen porttous alkoi maallisesta Roomasta, jossa kristinuskonto hyväksyttiin valtion uskonnoksi. Uskonnollinen Rooma eli Vatikaani, paavilaisuus alkoi ratsastaa maallisten kuninkaiden selässä. ”…Minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä” (jae 3). Pedot tarkoittavat Raamatun terminologiassa valtioita. Katso esim. Dan. 7:23. Ennen Jeesuksen takaisin tulemusta suuri petovaltio alkaa jälleen kylvämään tuhoa ja vainoamaan oikeita kristittyjä, kuten Rooma ja paavinvalta on jo tehnyt vuosisatojen varrella, kun miljoonia ihmisiä on tapettu niiden toimesta (Dan. 2:41-45; Ilm. 13:11,12) kantaen selässään tuota porttoa ( = Baabelin sekauskonto).

Myös Suomi on antikristillinen valtio (ev.lut.). Samoin kaikki valtiot, joissa toimii kansankirkko, ovat antikristillisiä. Sillä ei ole merkitystä, minkä niminen ”kristinuskonto” valtion uskontona on. Luterilaisuus on roomalaiskatolisen kirkon lahko, joka toimii äitikirkon kanssa samassa porttouden hengessä. Baabel merkitsee sekoitusta. Siinä on osa totuutta, osa valhetta ja maailmaa. Myös yksilökristitty, joka liittoutuu (yhtyy) tämän maailman tai sen uskontojen kanssa, syyllistyy hengelliseen haureuteen. Näin tehden hän aivan kuin juo päihdyttävää viiniä. Tämä uskontojen sekaviini saa aikaan kontrollin menetyksen. Silloin ei enää kyetä näkemään Jumalan tahtoa ja seuraamaan sitä. ”… He horjuvat näyissä, huojuvat tuomioissa” ”Ja nämäkin horjuvat viinistä ja hoipertelevat väkijuomasta.Väkijuomasta horjuu pappi ja profeetta;he ovat sekaisin viinistä,hoipertelevat väkijuomasta.He horjuvat näyissä, huojuvat tuomioissa.” (Jes. 28:7 ). Kaikkien kirkkojen jäsenet ovat uskontojen viinistä juopuneita eksytyksen uhreja. Valtaosa on sitä tietämättään. Yksilöuskovakin voi siis kantaa itsessään Baabelin henkeä.

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1 Kor. 3:16 ja 6:19). Meistä itsestämme riippuu, mitä tässä temppelissä on. Onko Jeesus sydämiemme Yksinvaltias Sanansa kanssa, vai onko siellä myös jotakin sekoitusta Baabelista? Tämä oikea Jumalan temppeli on asetettava ennalleen. Se tapahtuu ottaessamme vastaan Jeesuksen kutsun lähteä ”ulkopuolelle leirin, Hänen pilkkaansa kantaen” (Hebr. 13:12-14). Jätämme taaksemme kaikki uskonnot ja eroamme kirkoista. Se on tämän ajan oikea ”uskonsuunta”. Roomalaiskatolinen tai jokin muu kirkko tai organisaatio ei siis yksinään ole Baabel (Babylon). Kaikki alkuperäisestä kristinuskosta haarautuneet sekauskonnot yhdessä kaikkine jäsenineen muodostavat Baabelin porttokirkon.

Oikean Jumalan seurakunnan vainooja.

Antikristuksien ja antikristillisten järjestelmien kautta on oikeita uskossa olevia aina vainottu ja surmattu. Jumalan seurakunnan historia onkin pääosin marttyyrien historiaa. Roomalaisilla areenoilla meikäläisiä heitettiin petojen eteen. Meikäläisiä on vainottu ja tapettu paavilaisuuden kautta suurin joukoin. ”Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.” (Ilm. 17:6). Tänä aikana meitä uskovia vainotaan ja piinataan esim. Pohjois-Koreassa, Kiinassa, Islamilaisissa maissa, ja muissakin maissa…Vainot ovat siis tämänkin päivän todellisuutta. Uskonnollinen, antikristillinen maailma vihaa edelleenkin elävässä uskossa olevia. Mutta miksi? – Löydämme vastauksen, kun muistamme, että saatana on ennen muuta uskonnollinen, uskonnollisten riivaajajoukkojen johtaja. Se vihaa elävässä uskossa olevia Jumalan lapsia, jotka turvaavat Jeesuksen veriuhrin ansioon ja pääsevät Taivaaseen. Uskonnolliset ihmiset toteuttavat sielunvihollisen vihaa. He ovat juopuneet ”haureuden vihan viinistä” (Ilm. 14:8).

Uskonnottomat ihmiset taas ovat meitä kohtaan useinkin myötämielisiä. Meidän seurakuntamme alkuvaiheesta sanotaankin: ”kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.” (Apt. 2:47).

Vainojen ja ahdistusten tähden meistä kaikista uudestisyntyneistä voidaan lopussa sanoa: ”…”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” (Ilm. 7:14). Uskonnolliset ihmiset vainoavat oikeita kristittyjä. ”Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.” (Joh.15:21). Siinä onkin eräs suurin ahdistustemme syy. Meitä vainotaan Jeesuksen Nimen ja alkuperäisen kristinuskon tähden. Tänä aikana meitä ei Suomessa fyysisesti tapeta, mutta uskonnollinen eksytys (vaino) on sitäkin pahempaa. Valheopit kasvavat ja leviävät varsinkin kansankirkon toimesta. Kirkko, lapsikaste ym. sakramentit, rippikoulu ja papin suorittamat siunaamiset ovat tulleet elävän Jeesuksen tilalle. Näin ihmiset turvaavat epäjumaliin.

Kaksi joukkoa.

Olemme tottuneet uskomaan, että on ainoastaan kaksi ihmisjoukkoa: uskossa olevat ja uskosta osattomat. Näin asia pääosin onkin. Mutta siitä huolimatta meidän on huomioitava siinä välissä olevat antikristuksen joukot eli uskontojen eksyttämät ihmisparat. He ovat uskosta osattomiin kuuluvia siinä mielessä, että heidän päämääränsä on sama kadotuksen tulijärvi: ”… ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” (2 Tes. 2:10,11).

Ihmiskunta on siis jakaantunut kahteen joukkoon. On kaksi tietä ja kaksi päämäärää. On kaksi ylösnousemusta. Ilm 20:4-6: ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Vanhurskaat pyhät eli uskossa olevat temmataan Jeesuksen tykö Hänen tulemuksessaan. Uskosta osattomat herätetään viimeiselle tuomiolle 1000 –vuotisen valtakunnan jälkeen (Ilm. 20:11-15).

Tempaus tapahtuu julkisesti!

Salainen piilosilla olo ja hiippailu eivät kuulu Jeesuksen tapoihin. Kaikki ihmiset näkevät kuinka Jeesus tulee loistossaan. ”…ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen” (Apt. 2:20). ”Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.” (Ilm. 1:7). Jeesuksen takaisin tulo on oleva antikristuksen ja sen joukkojen kauhu. He yrittävät silloin vedota kristillisyyteensä, kuinka olivat toimineet Jeesuksen Nimessä: ”Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.” (Matt. 7:22-23). Tässä vaiheessa pienet ja suuret antikristukset surmataan. ”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2 Tes. 2:8).

Jeesus varoittaa uskomasta salaiseen ylöstempaukseen: ”Jos silloin joku sanoo teille: ’Katso, täällä on Kristus’, tahi: ’Tuolla’, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.” (Matt.24:23-27).

Jeesus tulee ja silloin meidät, jotka olemme uudestisyntyneitä, valvovia ja rukoilevia kristittyjä, temmataan Hänen tykönsä. Jumalan seurakunta eli pelastettujen joukko nousee antikristillisestä ahdistuksesta Herran iloon, Karitsan valtaistuimen eteen. (1 Tessal. 4:13-18). ”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.” (1 Korinttolaiskirje 15:50-52)

Eräille Jeesus tosin tulee yllättäen, ”kuin varas yöllä”. ”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;” (1 Tessal. 5:4). ”Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.” (Ilm. 3:3). Vain pimeydessä oleville, valvomattomille Jeesus tulee yllättäen eli ”kuin varas yöllä”…Meillekin Hänen tulemuksensa kyllä on yllättävä tapahtuma. Ei kuitenkaan odottamaton. Mehän odotamme Häntä joka päivä. ”Ja sinä päivänä sanotaan:”Katso, tämä on meidän Jumalamme,jota me odotimme meitä pelastamaan;tämä on Herra, jota me odotimme:iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta,jonka hän toi”.” (Jes. 25:9). ”mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden,runneltu meidän pahain tekojemme tähden.Rangaistus oli hänen päällänsä,että meillä rauha olisi,ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” (Jes. 53:8). ”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. ” (1 Joh. 1:7).

Jeesuksen tulemuksessa tuo suuren vallan saanut paavi, lopunajan pimeyden henkilö, antikristus, laittomuuden ihminen, on maailmassa. Hänet Jeesus tuhoaa tulemuksensa ilmestyksellä. Samalla tuhoutuu koko antikristillinen järjestelmä, Baabelin sekauskonto (Ilm. 17,18,19. luvut) sekä kaikki muutkin uskonnot. Ja meillehän Baabelin tuho on suuri ilon aihe. Meitä kehotetaan riemuitsemaan Baabelin tuhosta: ”Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne.” (Ilm. 18:20).

Nyt on antikristillinen aika!

Raamatusta ei löydy sellaista opetusta, että vasta Jeesuksen tulemuksen jälkeen olisi ns. antikristillinen aika. Lähes koko kristillinen historiamme on ollut antikristillistä aikaa. Sitä se on yhä. Antikristillisyydellä on tosin ollut eri aikoina eri mittasuhteita.Tänä aikana lähes kaikki kristityt ovat mukana hengellisessä porttoudessa, antikristillisyydessä. Mutta aina on ollut uskovia, ketkä eivät ole menneet mukaan yleiseen virtaukseen. Tänäkin aikana löytyy Raamatulle uskollinen jäännös. Oletko sinä, rakas lukijani, jo mukana Jumalan seurakunnan toiminnassa? Ellet ole, niin korjaa asia välittömästi!

Lopunaikana antikristillisyys huipentuu suureksi ahdistukseksi. Tämä on ihmiskunnan suurin ahdistuksen aika. Silloin ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.” (Luuk. 21:26). Daniel 12. luvussa mainittu suurin ihmiskuntaa milloinkaan kohdannut lopunajan ahdistus on siis luultavasti vain muutaman päivän jakso. Mutta valvova ja rukoileva kristitty kestää kyllä pidemmänkin odotusajan. Jeesus on kanssamme kaikessa ahdistuksessammekin. ”Siihen aikaan nousee Miikael,se suuri enkeliruhtinas,joka seisoo sinun kansasi lasten suojana.Ja se on oleva ahdistuksen aika,jonka kaltaista ei ole ollutsiitä saakka, kuin kansoja on ollut,hamaan siihen aikaan asti.Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi,kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät,toiset iankaikkiseen elämään,toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.Ja taidolliset loistavat,niinkuin taivaanvahvuus loistaa,ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat,niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.” (Dan. 12:1-3).

Heräämisen aika on alkanut

1800 –luvulta lähtien on kuulunut yhä selkiintyvä huuto: ”Katso, Ylkä tulee!” Olemme siirtyneet lopunaikaan. Jeesuksen tulemusta ennakoivat merkit ovat tapahtuneet. Antikristus on ilmestynyt. Israel on omassa maassaan (Hesek. luvut 36-39). Näyttäisi siltä, että Venäjä kuuluu Hesek. 38-luvussa mainittuun Googiin. Pian juutalaiset lausuvat viimeisen merkin: ”Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimeen” (Matt. 23:37-39 ja Room. luvut 9-11). He ottavat vastaan Messiaansa Jeesuksen (Hoosea 3:5; Room. 11:26 ym..). ”Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.” Hoosea 3:5

Lopunajan suuri kokoava herätys on tapahtuva rakkauden ja totuuden koalitiossa. Rakkaus ”ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1 Kor. 13:6). Nyt on aika laittaa lamput (=uskonelämä) kuntoon ja ottaa öljyä (= Pyhän Hengen voitelu) lamppuun.

HUOM! Uskonpuhdistus kirkoissa ei ole mahdollista. Sellaista on turha yrittää. Kirkothan eivät ole koskaan kuuluneet Jumalan suunnitelmaan. Vain yksilöt voivat lähteä Jumalan tahdon tielle ja ulkopuolelle uskontojen, keskinäiseen yhteyteen ja Jumalan tahdon mukaiseen rakkauteen ja totuuteen (Joh. 13:34,35; 17:21-23).

Huuto kuuluu nyt Jumalan seurakunnasta:”Jeesus tulee!” Seurakunta vastaa:”Aamen! Tule, Herra Jeesus!” Odotamme Jeesusta ja silloin tapahtuvaa antikristuksen tuhoutumista. Maranata!

Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä” (Jes. 8:11).