Miten voi pysyä- ja kasvaa uskossa?

Otimme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme. Tulimme uskoon ja meidät kastettiin upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Pelastuimme Hänen armonsa kautta. Efes. 2:8. Saimme lahjaksi vanhurskauden syyttömyyden, koska Jeesus kantoi syntimme ristille: ”mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. ” Room. 3:24,25.
Näin sinäkin voit tulla Jumalan lapseksi.

Olemme oksia Jeesuksessa.
Näin Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” Joh. 15:4,5.
Jumala on antanut elämäämme siunauksen tienviitat. Ensinnäkin Hän tahtoo auttaa meidät olemaan hengellisesti palavia: ”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.” Gal. 5:16. Tämän tähden tarvitaan täyttyminen Pyhällä Hengellä: ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä” Efes. 5:18. ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat.” Luuk. 11:13. Apt. 2:38. 19:1-6. Rukoile tätä!

Pyhä Henki tahtoo muuttaa sisimpämme rakennetta niin, että uusi sisäinen ihmisemme toimii ja elää Raamatun opetusten mukaisesti. Hän katkaisee jopa taipumuksen syntiin. – Mutta synti kyllä riippuu loppuun asti kiinni vanhassa ihmisessämme… 2 Kor. 5:17. Synnin kahleet ovat kuitenkin katkaistut Jeesuksen veren kautta. Olemme synnistä vapautetut. Room. 6:1-23. Kiitos Jumalalle! ”Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.” Room. 8:7-9

Saamme ottaa vastaan Raamatun siunaavat ohjeet rukouksen kautta. Ef. 6:18.
Rukous hengessä ja totuudessa on kristillisen elämän A&O. ”Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Jumala on Henki, ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa.” Joh. 4:23,24. Siitä versoo kaikki muukin hyvä, mm. halu lukea Raamattua ja olla uskovien yhteydessä sekä täyttyä Pyhällä Hengellä. Efes. 5:18.

Mikään hengellisen elämän alue ei kuitenkaan toimi niin, että alkaisimme omassa voimassamme vain tehdä jotain tekoja lainomaisesti. Se ei onnistu. Mutta Jumalan tahto toteutuu viipyessämme rukouksessa. Hän saa meidät tekemään tahtonsa. Pyhä Henki ohjaa meitä vaikuttaen sisimpämme kautta meitä kulkemaan taivaallisten tienviittojen mukaan. Ja näin pääsemme spontaanisti sisälle Hänen tekoihinsa. Jumalan tahdosta tulee aidosti osa uskonelämämme sisältöä. Raamatun lupaukset sulautuvat meihin. Hebr. 4:2.
”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta — se on Jumalan lahja — ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” Ef. 2:8-10.

Elämämme ja kasvumme sekä kehittymisemme ihmisenä alkoi maallisesta syntymästämme Adamin suvun jäseniksi. Opimme ensin tunnistamaan äidin ja isän. Aloimme ymmärtää asioita. Opimme kävelemään. Aloimme puhua. Saimme oppia erilaisia elämän asioita. Jne. Saman kaavan mukaan alkoi uusi elämä toimia uskoon tulomme jälkeen. Uudestisyntymisessä meidät luotiin. Näin synnyimme Jumalan lapsiksi ja meidät asetettiin elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Opimme tiedostamaan miten Isä kääntää kasvonsa meidän puoleemme. Aloimme puhua Hänelle. Näin syntyi spontaani rukous. Pyhästä Hengestä syntyneinä aloimme oppia Jumalan lapsille kuuluvia asioita. Niistä tuli elämämme sisältö. ”Harrasta näitä, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.” 1 Tim. 4:15. Tämä on omista teoista vapautunutta elämää Jumalan teoissa, jotka Hän meissä vaikuttaa. ”sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13.

Tällä tiellä kasvamme vähitellen täysi-ikäisiksi kristityiksi. Luemme Raamattua ja annamme pyhien sanojen vaikuttaa sydämissämme. Se on ravintolähteemme. Ensin omaksumme Raamatun helppoja asioita, joista siirrymme vähitellen syvällisempiin aihepiireihin: ”ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen” 1 Piet. 2:2. ”mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.” Hebr. 5:14. ”Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee’.”” Matt. 4:4

Hyvä kasvu edellyttää hyvää uskovien yhteyttä, jossa meistä välitetään ja huolehditaan. Uskovista tulee ystäviämme. Raamatussa tämä kasvumme ehdoton edellytys sanotaan näin:
”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42

Kun huolehdimme, että nuo neljä asiaa ovat kunnossa, on hengellinen elämä varmasti toimivaa. Silloin on myös halu evankelioida ja näin auttaa muitakin sisälle samaan armoon.
Nämä kaikki asiat tukevat toisiaan. Esimerkiksi säännöllisesti kokouksiin osallistuminen saa aikaan halua rukoukseen. Rukous ja kokouksissa käyminen innostavat Raamatun lukemiseen. Jne. Mutta jos nämä asiat eivät ole kohdallaan, ei uskonelämä voi olla hyvää ja kokonaan kunnossa.

Nyt siis eteen päin rukoillen ja kiittäen kohti ikuista päämääräämme. Tämä on Jumalan kansan tie.

”Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle ”suloiseksi tuoksuksi”.” Ef. 5:1-2

*Raamatun lainaukset ovat Raamattu Kansalle-käännöksestä.