Jumala antaa uuden mahdollisuuden

Älä masennu! Älä menetä toivoasi.
Jumala on sinulle armollinen.

Tiedämme, että Jumala tahtoo antaa anteeksi kaikkien ihmisten synnit, koska Hän rakastaa jokaista ihmistä.

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jeremia 29:11

Jeesus ei koskaan hylkää niitä ketkä tulevat Hänen luokseen. ”Jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Johannes 6:37

Tärkeitä asioita mitä Jumala tahtoo sinun tietävän.

1. Sinun tulee pelastua, jotta pääset Taivaaseen

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” Roomalaiskirje 3:23

”Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.” Jesaja 53:6

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Roomalaiskirje 6:23

”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,” Heprealaiskirje 9:27

2. Et pysty pelastamaan itseäsi

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Johannes 3:3

”Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.” Sananlaskut 14:12

”pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,” Titus 3:5

”Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Johannes 14:6

3. Jeesus on ansainnut pelastuksen ristinkuolemallaan

”Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.” 1 Tessalonikalaiskirje 5:9-10

”Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,” 1 Timoteus 2:5

”Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,” 1 Pietari 3:18

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Johannes 3:16

4. Voit pelastua tänään

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” Johannes 5:24

”Sillä hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut”. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Korinttilaiskirje 6:2

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.” Matteus 7:7-8

—–

Käänny pahoilta poluiltasi ja huuda Herran Jeesuksen nimeä avuksi. Jeesuksen veri puhdistaa synnistä jokaisen parannukseen nöyrtyvän ja katuvan syntisen.

”Niin he sanoivat: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi”.” Apostolien teot 16:31

”Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.” Roomalaiskirje 10:13

”Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.” Luukas 13:3

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen Kristuksen.” Apostolien teot 3:19-20

Tunnusta syntisi Jumalalle

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Johannes 1:9

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;” Roomalaiskirje 10:9

Yksinkertainen rukous

“Herra Jeesus, minä uskon, että sinä olet Jumalan Poika ja olet kuollut ristillä ja nousit kuolleista ylös Taivaaseen kuten Raamattu opettaa. Minä vastaanotan sinut Herranani ja pelastajanani. Ole minulle armollinen, auta tekemään parannus ja kääntymään sinun puoleesi. Anna syntini anteeksi ja johdata oikealle polulle. Auta minua uskomaan Sinuun. Aamen. ”

Hanki itsellesi hyvä Raamatun käännös (esim. 1933/38 tai Raamattu Kansalle) ja ala lukemaan sitä Uudesta Testamentista. Raamattu on kokonaan Jumalan Sanaa alusta loppuun.  Uskoontulon jälkeen on aika mennä Raamatulliselle kasteelle. Apostolien teot 2:41.